Тема на събитието /

Horizon2020Logo

Хоризонт 2020 – всичко „под една шапка“: Инструмент за МСП, пилотна програма Бърз достъп до иновации, програма Мария Кюри, съвместни изследователски проекти за преодоляване на обществени предизвикателства (медицина, транспорт, храни, енергетика, климат, общества, сигурност), Европейски изследователски съвет – инициатива за насърчаване и финансиране на изследвания и иновации с общ бюджет 79 млрд. Имат ли българските организации място в нея?

Станете част от нашата инициатива да бъдем подготвени за предстоящите 2 години чрез представяне на Работната програма за 2016 и 2017 година.

Семинарите са предназначени за представители на МСП, големи предприятия, университети, институти и НПО специализирани във всяка научна област, които имат желание да добият познания как успешно да кандидатстват и/или да се включат в консорциум в Хоризонт 2020. Това е първият в България семинар, насочен към новия двугодишен период на директно финансиране от Брюксел за изследвания и новации. Ще преминем както основите на програма Хоризонт 2020 за тези, които тепърва навлизат в тематиката, така и през детайли, добри практики и специфики на апликационните форми. Подробно ще разгледаме конкретни възможности, представени в програмата.

Всеки участник ще получи чернова на РП 2016-2017 с цел да се запознае и започне подготовка за това, което ни предстои. Ще бъдат представени примери, изцяло базирани на одобрени проекти и получена обратна връзка от ЕК.

 

Регистрация

Програма на събитието /

Въведение в Хоризонт 2020

 • Стратегия Европа 2020, къде е България?
 • Политика за иновации на ЕС, Хоризонт 2020
 • Научени уроци и одобрени проекти през 2014, резултати, анализ
 

За какво служи Participants Portal

 • Личен Идентификационен Код за участие в Х2020
 • Как да се регистрираме в Регистър Бенефициенти
  (още…)

Проекти със сътрудничество/консорциум

 • Структура и видове дейности по Х2020 (RIA, IA, CSA)
 • Високи постижения в науката (ERC, Marie Curie, FET)
 • Водещи позиции в промишлеността
 • Обществени предизвикателства
(още…)

Форми за кандидатстване по Х2020

 • Видове, изисквани, основни понятия
 • Как да напишем Excellence
 • Как да напишем Impact
(още…)

Работна програма 2016-2017

 • Как се изготвят изследователските приоритети
 • Какви ще бъдат те през следващите 2 години
 • Какво представлява, какво ще финансира
(още…)

Въведение в Хоризонт 2020

 • Стратегия Европа 2020, къде е България?
 • Политика за иновации на ЕС, Хоризонт 2020
 • Научени уроци и одобрени проекти през 2014, резултати, анализ
 

За какво служи Participants Portal

 • Личен Идентификационен Код за участие в Х2020
 • Как да се регистрираме в Регистър Бенефициенти
  (още…)

Проекти със сътрудничество/консорциум

 • Структура и видове дейности по Х2020 (RIA, IA, CSA)
 • Високи постижения в науката (ERC, Marie Curie, FET)
 • Водещи позиции в промишлеността
 • Обществени предизвикателства
(още…)

Форми за кандидатстване по Х2020

 • Видове, изисквани, основни понятия
 • Как да напишем Excellence
 • Как да напишем Impact
(още…)

Работна програма 2016-2017

 • Как се изготвят изследователските приоритети
 • Какви ще бъдат те през следващите 2 години
 • Какво представлява, какво ще финансира
(още…)

Въведение в Хоризонт 2020

 • Стратегия Европа 2020, къде е България?
 • Политика за иновации на ЕС, Хоризонт 2020
 • Научени уроци и одобрени проекти през 2014, резултати, анализ
 

За какво служи Participants Portal

 • Личен Идентификационен Код за участие в Х2020
 • Как да се регистрираме в Регистър Бенефициенти
  (още…)

Проекти със сътрудничество/консорциум

 • Структура и видове дейности по Х2020 (RIA, IA, CSA)
 • Високи постижения в науката (ERC, Marie Curie, FET)
 • Водещи позиции в промишлеността
 • Обществени предизвикателства
(още…)

Форми за кандидатстване по Х2020

 • Видове, изисквани, основни понятия
 • Как да напишем Excellence
 • Как да напишем Impact
(още…)

Работна програма 2016-2017

 • Как се изготвят изследователските приоритети
 • Какви ще бъдат те през следващите 2 години
 • Какво представлява, какво ще финансира
(още…)

Лектор /

evgeni_3

ЕВГЕНИ КОСЕВ
Експерт по европейско финансиране към Абърдийнския университет, Шотландия (www.abdn.ac.uk). Абърдийн, е един от първите в Европа, с одобрен проект по Хоризонт 2020 а освен 500-годишна история и 5 нобелови лауреата Абърдийнският университет има над 700 успешно изпълнени проекта от 3-та Рамкова програма на ЕС до момента. Евгени отговаря за колежа по Физически науки към университета и конкретно за качественото изпълнение и административното обслужване на 21 текущи проекта по 7-а Рамкова програма и повече от 60 проектни предложения по Хоризонт 2020 от началото на програмния период. В своите обучения той умее да предоставя практическо ноу-хау, както и да споделя опита си при управление на целия цикъл в международни проекти.

Регистрирай се /

registing

Ценова листа /

Партньори /

Станете партньор

Място на събитието /

Есенс Бизнес Център
ул. „6-ти септември“ 37
София

Медицински Университет Варна
ул. Марин Дринов 55
Варна

Бизнес инкубатор
Адрес: улица „Княз Александър Батенберг“ 28,
Бургас

Покажи карта

Контакти /